นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้
1.1  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie  โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้
       -  หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
       -  ชนิด Browser
       -  ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า
1.2  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้
       -  วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
       -  การเข้าดูหน้าเว็บ
       -  ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
       -  ประเภทของการสืบค้น
       -  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
1.3  ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2) จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัทและจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น 

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ
2.1  กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท สามารถทำได้โดยการแจ้งอีเมล์มาที่ sitichai.t@outlook.com หรือ ติดต่อมายัง Hot line หมายเลข 086-789-6875
2.2  กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขาย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies
บริษัท ใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เว็บไซต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับเครื่องแม่ข่ายในขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดย Omise และมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5. การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ
5.1  บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ  โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม
5.2  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย

6. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์
ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ sitichai.t@outlook.com ทางเราจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วัน

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์

8. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่
FunDiveFreeDive
39/245 ม.พฤกษาวิลเลจ 30 แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ (โครงการเดอะซีซั่น) ต.บางคูวัด อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000
LineID: @fundivefreedive
Email: sitichai.t@outlook.com
Website: www.fundivefreedive.com

Visitors: 21,452