นโยบายการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านลูกค้าได้ตกลงซื้อสินค้ากับทางเราเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อทำการจองสินค้าไว้ก่อน ถ้าถ้าท่านลูกค้าดำเนินการชำระค่าสินค้าเกินช่วงเวลาที่กำหนด ทางเราจะถือว่าการจองสินค้านั้นเป็นโมฃะทันที


ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

1. โอนผ่านธนาคาร (ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุทธยา, ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย โดยอ้างอิงเลขที่บัญชีธนาคารตามหน้า "วิธีการชำระเงิน")

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

 กรณีโอนธนาคารเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียม

► กรณีโอนต่างธนาคาร หรือต่างจังหวัด  ค่าธรรมเนียม 25 บาทกรณีโอนไม่เกิน 30,000 บาท

► ค่าธรรมเนียม 35 บาท กรณีโอนมากกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท


2. ระบบชำระเงินออนไลน์ / ไม่มีค่าธรรมเนียม / ไม่จำกัดวงเงิน (ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุทธยา, ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย โดยอ้างอิงเลขที่บัญชีตามหน้า "วิธีการชำระเงิน")

 กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร แจ้งชำระเงินโดยส่งสำเนาการชำระเงินมาที่อีเมล์ sitichai.t@outlook.com หรือ Upload สำเนาการชำระเงินที่ Account ในการสั่งซื้อ


3. ระบบชำระเงินออนไลน์แบบตัดผ่านบัตรเครดิต Visa/MasterCard, PayPal

 ผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยธนาคาร

Visitors: 21,453