นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

     เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางเราหรือตัวสินค้า ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรุณาติดต่อทางเรา เพื่อคืนสินค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังเราโดยช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางเราจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้าได้รับสินค้ามา เอกสารคู่มือ ถุงพลาสติกคลุม (ถ้ามี) และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด

4. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าแบบเดิมตัวใหม่ให้หรือทางลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆได้แต่ราคาจะต้องไม่สูงกว่าราคาสินค้านั้นๆ หรือถ้าสินค้าใหม่ที่ต้องการราคาสูงกว่าทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นก่อนทางเราจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้

5. ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งกรุณาติดต่อเรา

      Email: sitichai.t@outlook.com

      Line ID: @fundivefreedive

      Tel: 086-789-6875


Visitors: 21,451