นโยบายการคืนเงิน

1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น

2. ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด ทางเราจะทำการคืนเงินให้ท่านลูกค้า หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

3. ทางเราจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้าเท่านั้น

4. ถ้าสั่งซือสินค้าแล้วสินค้าในคลังไม่ครบตามที่ต้องการ ทางเรายินดีคืนเงินตามยอดที่โอนหรือรับมาจากบัตร Visa/MasterCard (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 4%) หรือท่านลูกค้าสามารถรอสินค้าที่จะเข้ามาในคลังสินค้าในรอบถัดไปได้

5. ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต หรือโอนเงินสดแล้วสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ ลูกค้าสามารถส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 5 วันแล้วรับเงินคืนภายใน 7 วัน (ไม่นับวันหยุดธนาคารหรือวันหยุดราชการ) หลังจากที่ทางเราได้รับและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

6. ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต หรือโอนเงินสดแล้ว ทางลูกค้าไม่ต้องการสินค้ารุ่นเดิมที่สั่งมา ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่มีมูลค่าสินค้าตามยอดเงินได้ ถ้ามูลค่าสินค้าใหม่มากกว่าสินค้าตัวเดิมที่สั่งมา ทางลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ก่อนทางเราจะจัดส่งสินค้า

7. ในกรณีที่ตัดเงินด้วยระบบอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต เช่น Visa/MasterCard หรือโอนเงินสดแล้วต้องการยกเลิกการสั่งสินค้า สามารถทำได้โดยโทรแจ้งทางเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งซื้อไปแล้ว ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-789-6875 และทางเราจะทำการยกเลิกคำสั่งสินค้าให้

8. ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางเรา สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่ถูกใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด

9. ทางเราไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ใช้งานจริงแล้วทุกกรณี


Visitors: 21,451